Матеріально-технічне забезпечення

Відповідно до Закону України «Про освіту» та вимог інших нормативних документів про заклад освіти адміністрація училища, педагогічний колектив систематично дбають про вдосконалення матеріально-технічної бази.

Для здійснення освітнього процесу в училищі є комплекс, до якого входять:

 • будівля учбового корпусу №1 – 2224,7 кв.м ;
 • будівля учбового корпусу №2 – 1719,3 кв.м.;
 • навчально-побутовий блок – 1334,3 кв.м.;
 • майстерня – 2372,4 кв.м.;
 • гуртожиток на 405 місць, площею 5240,4 кв.м.;
 • спортивний зал площею 275,1 кв.м., тренажерний зал площею 20 кв.м.;
 • їдальня – 136,2 кв.м.;
 • актова зала на 200 місць площею 242,9 кв.м.

Особлива увага приділяється питанням формування основних джерел інформатизації як освітнього процесу, так і діяльності адміністрації, науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, яка визначається такими основними напрямками:

 • забезпечення сучасною комп’ютерною технікою і мультимедійними засобами;
 • придбання ліцензованих програмних продуктів для навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу, розробка програмного забезпечення до кожної з навчальних дисциплін;
 • створення комп’ютерної мережі з використанням технологій Internet;
 • створення бази даних державних стандартів, науково-дослідних і науково-методичних робіт та впровадження автоматизованої системи прогнозування її якості.

Навчальні кабінети,  лабораторії та майстерні відповідають матеріально-технічній, санітарно-гігієнічній, навчально-методичній готовності до початку навчального року, що підтверджено актами прийому кабінетів, лабораторій, майстерень.

Матеріально-технічне обладнання для провадження освітньої діяльності за професією «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин» використовується згідно до Ліцензійних умов.

Загальна кількість комп’ютерної техніки  у навчальному закладі складає 79 одиниць, з них 49 одиниць експлуатуються до 10 років. Навчальний процес забезпечують 49 одиниць комп’ютерної техніки, 3 одиниці машин друкарських поліграфічних.

Усі комп’ютери училища підключені до мережі Internet. В училищі встановлені та працюють 15 мультимедійних проєкторів та 1 інтерактивна панель. Кабінети оновлюються новим обладнанням та наочним матеріалом.

Обладнано кабінети «Комп’ютерних технологій», «Електротехніки та основ промислової електроніки», «Технічного креслення та матеріалознавства» та дві лабораторії «Комп’ютерної техніки»,  лабораторії «Радіоелектроніки» та «Радіовимірювання».

Для проведення уроків виробничого навчання з професії «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин» обладнано дві майстерні «Електромонтажна» та «Слюсарна». У майстернях створено та обладнано робочі місця для здобувачів освіти та майстрів виробничого навчання, які оснащені персональними комп’ютерами, проекторами, екранами, принтерами, сканерами, БФП, веб камерами та іншими мультимедійними пристроями, мережевим обладнанням, різними видами зовнішніх носіїв інформації, 3D принтер, РМ учня для радіомонтажних робіт з відповідним обладнанням, різні моделі касових апаратів.

Обладнання відповідає переліку основних засобів навчання згідно СП(ПТ)О 7241.S.95.11-2017

Інформаційна довідка

Наказ на приєднання майна